تکنولوژی  و آزمایشگاه

تکنولوژی و آزمایشگاه

اين شركت با نيروهاي مجرب و متخصص و با داشتن دستگاه هاي آزمايشگاهي مانند ( دستگاههای تست تنسایل ، تست سایش ، سختی سنج ، تست رئومتر ، آون آزمایشگاهی ، ترازوی آزمایشگاهی ، دما سنج و رطوبت سنج و ....کلیه مواد ساخته شده را قبل از توليد تست مي نمايد و بنا به  درخواست مشتريان certificat  خواص لاستيك صادره  می نمایدو  با قابليت طراحي فرمولاسيون  طبق خواسته ي مشتريان  محترم عمل نماید

  • تست ازدياد طول
  • تست مقاومت پارگي
  • تست چسبندگي لاستيك به فلز
  •  تست مانایی  فشاري
  • تست استحكام كشي
  • تست سختي سنجيو shore A
  • تست سایش
  • تست رئومتر

اين شركت همچنين قادر است  QCTM و مهندسي معكوس براي كليه ي قطعات لاستيكي تهيه نمايد.