رابر لاينينگ ( پوشش حفاظتی لاستیک ) RUBBER LINING

رابر لاينينگ ( پوشش حفاظتی لاستیک ) RUBBER LINING

 رابر لاينينگ انواع مخازن ضد سایش و  ضد اسيد ، سود ،، لوله ها و اتصالات مقاوم در برابر سایش و عوامل خورنده شامل اسید ها ، قلیاها ، سودها ، سایش ، روغن ، نفت ، کازوئیل  و شرايط جوي و...با  كادر مجرب و آموزش ديده در اروپا فعاليت مي نمايد. - رابر لاينينگ انواع قطعات سلول هاي الكتروليز ( Saidvall-end box-outlet-inlet) پتروشيمي. - رابر لاينينگ انواع مخازن مقاوم به اسيد سود مورد مصرف در  نيروگا هاي سيكل تركيبيخورشيدي -     كارخانه هاي سوخت هسته ایمخازن آنيوني و كاتيوني - ميكس بد - مبدل هاي يوني - فيلترها، راكتورها - كارخانه هاي كلر سازي - كود شيميايي - با لاستيك هاي soft rubber و     )hard  rubber  ابونيت ) ( به صورت سرد و گرم ، پخت تحت فشار ( اتو کلاو )و  آميز هاي خودپخت در محدوده سختی  share A  35 تا 85share D  با استفاده از الاستومر هایی نظیر لاستیک طبیعی و مصنوعی NR -   SBR -EPDM -CR -IR-BR

رابر لاينينگ انواع مخازن و قطعات ضد سايش مورد استفاده در معادن مانند مخازنتیکنر  - مقسم ها -لولهو  اسپول ها - رابر داخلي آسياهاي سنگ شكن -شوت های آسیا ، ساب ها ، پوسته پمپ ها  و......